Χανή-Μωυσίδου, Βαίτσα

Η επίδραση της ελληνικής Γραμματείας στην αφύπνιση των Βουλγάρων μέσα από τη ζωή και το έργο του Βούλγαρου Λόγιου Γαβριήλ Κράστεβιτς. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008. - 14 σ.

Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 199-212 Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
KRASTEVITS, GAVRIL
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha