Μήλιος, Βασίλειος

Ίδρυση και εξέλιξη της πόλης των Γιαννιτσών κατά την οθωμανική περίοδο / Βασίλειος Μήλιος - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 - 10 σ.

Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαΐου 2007", σ. 73-82.


ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha