Περιστέρη, Κατερίνα

Πρώτη ανασκαφική έρευνα στο Σιδηρόκαστρο στη θέση "Μαύρος Βράχος" κατά το 2005 / Κατερίνα Περιστέρη, Βάια Χαλκιοπούλου - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007. - 6 σ.: εικ.

Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.128-134


ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha