Σαββοπούλου, Θώμη

"Ευρωπός, πόλις Μακεδονίας, το εθνικόν Ευρωπαίος" [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007. - 8 σ.: εικ.

Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.197-204


ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΕΥΡΩΠΟΣ (Κιλκίς)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha