Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

La baptême des Russes dans deux manuscrits du XVIIIe siècle du monastère dΊviron au Mant Athos. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005. - 10 σ.

Τόμος Analecta Balcano-Russica, σ. 83-92 Δωρεά Αγγελικής Στεργίου


ΑΘΩΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΛΑΒΙΚΑ
ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
ΡΩΣΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha