Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α.

Απόπειρα επεμβάσεως της Δημογεροντίας Θεσσαλονίκης στα κτηματικά δικαιώματα της Μονής Βλατάδων (1879). [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005. - 14 σ.

Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.131-144


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha