Σάπικας, Δανιήλ

Βυζαντινά χειρόγραφα και κειμήλια της Μακεδονίας στις Ι. Μονές Εικοσιφοίνισσας Δράμας και Τιμίου Προδρόμου Μενοικέου Σερρών [Άρθρο] - Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, χ.χ.. - 29 σ.

Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 405-433


ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΕΙΜΗΛΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha