Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη

Αμπέλια και κρασί στις Πέτρες Αμυνταίου. Οι μαρτυρίες μιας ελληνιστικής πόλης / Πολυξένη Αδάμ-Βελένη - Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1998. - 9 σ.

Δημοσιευμένο στα πρακτικά:"Αμπελοοινική ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης", σ. 50-59.


ΟΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΕΣ (Φλώρινας)
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha