Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος

Η πρωτοχριστιανική Θεσσαλονίκη ως καλλιτεχνικό κέντρο της Χερσονήσου του Αίμου / Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης - Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006. - 15 σ.

Τόμος: "Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και στο παρόν", σ. 225-240.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha