Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν.

Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια κατά τη Βυζαντινή περίοδο (12ος-15ος αι.). [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2004. - 26 σ.: εικ.

Τόμος "Γνωριμία με τη γη του Αλεξάνδρου: Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας", σ. 129-154


ΒΕΡΟΙΑ
ΝΑΟΙ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha