Δεληκάρη, Αγγελική

Η εικόνα της Μακεδονίας και η έννοια της «Μακεδονικότητας» στους σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής κατά τη βυζαντινή περίοδο. [Άρθρο] - Αθήνα: Πατάκης, 2008. - 51 σ.

Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.134-184


ΣΛΑΒΟΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΛΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha