Τούντα-Φεργάδη, Αρετή

Προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της δράσεως του βουλγαρικού κομιτάτου σε μακεδονικές περιοχές. [Άρθρο] - Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006. - 6 σ.: εικ.

Τόμος "Β΄ Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της", σ. 249-254 Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.

Περιέχει βιβλιογραφία


ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νομός)
ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha