Βλασίδης, Βλάσης

Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της FYROM [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007. - 8 σ.

Τόμος "Η αποδόμηση του εθνικού κράτους και της ιστορίας του", σ. 59-66


ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Σκόπια)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha