Νικολαΐδου-Πατέρα, Μαρία

Ανασκαφές στα δυτικά των Φιλίππων / Μαρία Νικολαΐδου-Πατέρα, Δημήτριος-Διαλεγμένος Μεγγίδης - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006. - 10 σ.: εικ.

Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ. 25-32 Περιέχει περίληψη στα γαλλικά.


ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha