Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.

Των Ελλήνων τα πάθη στις κοινότητες Βελεσσών, Σκοπίων, Πριζρένης / Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006. - 6 σ.

Τόμος "Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 257-262.
Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.45 (2004) 9-12.


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΒΕΛΕΣΣΑ
SKOPJE
ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
PRIZREN
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha