Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.

Ο ελληνισμός του Νευροκοπίου από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1913 / Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2006. - 20 σ.

Δημοσιευμένο στο: "Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά: Θεσσαλονίκη και Μακεδονία- Η νεώτερη Θεσσαλονίκη. Τόμος πρώτος", σ. 245-264.


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha