Γεδεών, Μανουήλ Ιω.

Ματθαίος ο Κυζίκου. [Άρθρο] - Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1935. - 5 σ.

Τόμος Εις Μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 596-600.


ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΚΥΖΙΚΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΝΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha