Καμπίτογλου, Αλέξανδρος

Οι ανασκαφές στην Τορώνη / Αλέξανδρος Καμπίτογλου, Γιάννης Παπαδόπουλος - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992. - 12 σ.; χάρτ.

Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 3, 1989", σ. 439-450.


ΤΟΡΩΝΗ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha