Πολυζωίδης, Αναστάσιος

Γενική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ ημάς επιθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Γεωργίου Π. Κρέμου...: Εις τόμους τέσσαρας. [Βιβλίο] - Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1889. - 4 τ.

Τόμ.Α΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1889, σ.4 χ.α.+π΄+840. Τόμ.Β΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1888, σ. 2 χ.α.+791.(Διπλό). Τόμ.Γ΄: Μέρος τρίτον: Νέα γενική ιστορία 1492 μ.Χ.-1789, εν Αθήναις, 1889, σ. 2 χ.α.+715. Τόμ.Δ΄: Νεωτάτη γενική ιστορία ως τέταρτος τόμοςσυμπληρωματικός της γενικής ιστορίας τουΑ.Πολυζωΐδου: Μέρος τέταρτον Νεωτάτη γενικήΙστορία 1789-1890, εν Αθήναις, 1890, σ.ιστ΄+1300. Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha