Σκορδά-Παπαγιαννοπούλου, Αγγελική

Η εκπαίδευση στην περιοχή της Ελασσόνας. [Άρθρο] - Ελασσόνα: Δήμος Ελασσόνας, 1994. - 6 σ.

Τόμος "Ο Όλυμπος στους αιώνες. Ανακοινώσεις Ε' και ΣΤ' συνεδρίων", σ. 147-152


ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ (Επαρχία)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha