Νικολαΐδου-Πατέρα, Μαρία

Ελληνιστικό κτίριο στην περιοχή της Ηιόνας. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990. - 12 σ.: εικ.

Τόμος "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", σ.295-306


ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΟΦΡΥΝΙΟ (Καβάλας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha