Γούναρης, Γεώργιος

Τα ευρήματα της πανεπιστημιακής ανασκαφής Φιλίππων κατά το 1988 / Γεώργιος Γούναρης - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1988. - 14 σ.: εικ.

Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2, 1988", σ. 395-408.


ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha