Παπάζογλου, Φανούλα

Grecs et romains a Stuberra / Fanoula Papazoglou - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986. - 6 σ.

Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 431-436.


STUBERRA
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha