Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ.

Η κατάσταση στη Μακεδονία με βάση τα εκδεδομένα πατριαρχικά έγγραφα, 1903-1908 / Αναστάσιος Κ. Ιορδάνογλου - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987. - 8 σ.

Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 125-132


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha