Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία

Η έρευνα στο βόρειο τείχος του Δίου / Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987. - 11 σ.: εικ.

Τόμος:"Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1, 1987", σσ. 189-199.


ΔΙΟΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΤΕΙΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha