Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.

Η από της απελευθερώσεως οικονομική ανάπτυξη της Θράκης και αι δυνατότητες επιταχύνσεώς της [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988. - 6 σ.

Τόμος "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 335-340


ΘΡΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha