Σιγανίδου, Μαρία

Αξιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μουσεία της Κεντρικής Μακεδονίας. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988. - 3 σ.

Τόμος 1ο αναπτυξιακό συνέδριο: ημερίδα για την τουριστική ανάπτυξη, σ.53-56


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha