Πελεκανίδης, Στυλιανός

Kultprobleme in Apostel-Paulus-Oktogon von Philippi im Zuzammenhang mit einem aelteren Heroenkult. [Άρθρο] - Vaticano: Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana, 1978. - 7 σ.

Τόμος Atti del ΙΧ congresso internazionale de archeologia cristiana, σ. 393-399


ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
ΠΑΥΛΟΣ ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha