Κόντης, Βασίλειος

Η επεκτατική πολιτική των Σκοπιών. Συλλογή εγγράφων.(1934-1992). [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993. - 72 σ.; χάρτ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 254 .

Περιέχει βιβλιογραφία σ.71-72


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Σκόπια)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha