Χιόνης, Κωνσταντίνος Ι.

Η συμβολή της εκκλησίας στην κοινωνική περίθαλψη των ορφανών της Θάσου κατά τους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας / ΄Κωνσταντίνος Ι. Χιόνης - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980. - 19 σ.: εικ.

Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.471-499.


ΘΑΣΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha