Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.

The maritime fort of monastery Karakalou in Mt. Athos. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1980. - 22 σ.: εικ.

Τόμος Πύργοι και κάστρα, σ.99-120


ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
ΑΘΩΣ
ΚΑΣΤΡΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha