Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι.

Η «Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης» και η συμβολή της στην πνευματική αναγέννηση του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1977. - 12 σ.: εικ.

Τόμος Ιστορίας μνήμες και παρουσίες τιμής, σ. 7-18


ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha