Στάθης, Γρηγόριος Θ.

Μουσικά χειρόγραφα του Αγίου Όρους της εποχής των Παλαιολόγων: (ασξα΄-αυνγ) / Γρηγόριος Θ. Στάθης - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002. - 8 σ.

Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.661-668. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά


ΑΘΩΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha