Κοκκοτάκη, Νικολίτσα

Ρωμαϊκή Μαρώνεια : έρευνα και ανάδειξη / Νικολίτσα Κοκκοτάκη - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005. - 8 σ.: εικ.

Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ.13-20


ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ροδόπης)
ΡΟΔΟΠΗΣ (Νομός)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha