Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Η Μακεδονία στα μεσαιωνικά χρόνια (254-1354). [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 43 σ.: εικ.

Τόμος "Ιστορία της Μακεδονίας από τα Προϊστορικά ώς το 1912", σ. 91-133


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha