Σιγανίδου, Μαρία

Βεργίνα [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 6 σ.: εικ.

Τόμος "Ιστορία της Μακεδονίας από τα Προϊστορικά ώς το 1912", σ. 76-82


ΒΕΡΓΙΝΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha