Σαμσάρης, Δημήτριος Κ.

Ο πολιτισμός της αρχαίας Μακεδονίας. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 10 σ.: εικ.

Τόμος "Ιστορία της Μακεδονίας από τα Προϊστορικά ώς το 1912", σ. 52-61


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha