Λαούρδας, Βασίλειος

Ο φιλόλογος Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου / Βασ. Λαούρδας - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980. - 6 σ.

Η περιγραφή της αναγραφής βασίζεται στον τόμο: Βασ. Λαούρδας, "Μακεδονικά ανάλεκτα", Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1980, σ. 113-118.
Δημοσιευμένο και στο "Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914): Φιλολογικόν μνημόσυνον επί τη πεντηκοστή επέτειω από του θανάτου αυτού (Ιανουάριος 1914-Ιανουάριος 1964) οργανωθέν υπό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών". Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964, σ. 26-31.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ Ν.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha