Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.

Η Θεσσαλονίκη και η περιοχή Πέλλας-Γενιτσών στα 1828 / Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 - 19 σ.

Τόμος "Θεσσαλονίκεια και άλλα Μακεδονικά μελετήματα", σ. 151-170 Πρωτοδημοσιευμένο στο «Μακεδονικά», 26 (1987-88) 169-190.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΕΛΛΑ
ΚΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha