Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.

Ειδήσεις για τις καταπιέσεις των Ελλήνων της Μακεδονίας πριν από την Επανάσταση του 1821 / Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991. - 5 σ.

Τόμος "Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά μελετήματα", σ. 122-127 Πρωτοδημοσιευμένο στο «Μακεδονικά», 25-26 (1986) 17-23.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha