Παϊσίδου, Μελίνα Π.

Από την παλαιοχριστιανική Έδεσσα στα μεσαιωνικά Βοδενά. Πληροφορίες από τα κοιμητήρια της πόλης. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2002. - 21 σ.: εικ.

Τόμος "Γνωριμία με τη γη του Αλέξανδρου", σσ. 165-185


ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
ΕΔΕΣΣΑ (πρώην ΒΟΔΕΝΑ)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha