Ιιωάννου, Μιχαήλ

Αστυγραφία Θεσσαλονίκης ήτοι τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, 1880. - 114 σ. - Δημοτική Βιβλιοθήκη; 1 .

Στις σ.111-114 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha