Κοτταρίδη, Αγγελική

Η ανασκαφή στη Τζαμάλα Βερμίου, Νομός Ημαθίας. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003. - 2 σ.: εικ.

Τόμος "Αρχαιολογικές έρευνες και μεγάλα δημόσια έργα", σ. 215-216


ΤΖΑΜΑΛΑ (Βερμίου)
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha