Τακαλιός, Ανδρέας

Ο Πεντάλοφος και ο Βυθός στην περίοδο 40-44. Η συμβολή των δύο χωριών στον ελληνοϊταλικό πόλεμο 40-41 και στην Αντίσταση / Ανδρέας Τακαλιός - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελετών Άνω Βοΐου, 1998. - 8 σ.

Τόμος "Η δεκαετία 1940-1950 στη Δυτική Μακεδονία: Συνέδριο", σ.87-94


ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ (Κοζάνης)
ΒΥΘΟΣ (Κοζάνης)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha