Καραγιάννης, Β. Π.

Σκηνές από τον βίο των Κοζανιτών και των κατοίκων της περιοχής μέσα από τις εφημερίδες της, τη δεκαετία 1940-1950. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελετών Άνω Βοΐου, 1998. - 10 σ.

Τόμος "Η δεκαετία 1940-1950 στη Δυτική Μακεδονία: Συνέδριο", σ.50-59


ΚΟΖΑΝΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha