Πουλιούλη, Βασιλική

Ρωμαϊκή ανάγλυφη ενεπίγραφη σαρκοφάγος. [Άρθρο] - Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002. - 6 σ.

Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Γ΄ Επιστημονική συνάντηση", σ.81-86


ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ
ΝΕΑ ΚΡΩΜΝΗ (Δράμας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha