Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν.

Το κλασσικιστικό πνεύμα και η καλλιτεχνική ακμή στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο των Παλαιολόγων. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. - 31 σ.: εικ.

Τόμος "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 219-250 Περίληψη στα αγγλικά.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha