Πελεκανίδης, Στυλιανός

Bemerkungen zu den Altarmosaiken der Hagia Sophia zu Thessaloniki und die frage der Datierung der Platytera/ Στυλιανός Πελεκανίδης - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977. - 11 σ.+(5) πίν. : εικ.

Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας", σ. 97-107. Πρωτοδημοσιευμένο στα "Βυζαντινά", 5 (1973) 31-40


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΨΗΦΙΔΩΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha