Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.

Επιγραφή περί του Γυμνασίου της Μυγδονικής Απολλωνίας. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 4 σ.: εικ.

Τόμος "Α' Πανελλήνιο συνέδριο Επιγραφικής", σ.111-114 Περίληψη στα γερμανικά.


ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ (Μυγδονίας)
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha