Ζαρκάδα, Χριστίνα

Θεσσαλονίκη 1870-1940. Εξέλιξη του αστικού χώρου και αρχιτεκτονική έκφραση. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000. - 38 σ.: εικ.

Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 655-692 Περίληψη στα αγγλικά.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha